andresnv logo

Missie, visie en waarden

Missie

Wij voelen ons betrokken en verantwoordelijk bij alles wat we ondernemen. Het vertrouwen dat anderen ons geven, moeten we dag na dag blijven verdienen. We moeten kunnen waarmaken wat we verkopen. Onze principes zijn dan ook de volgende:

  • Enkel streven naar zaken die goed zijn voor de medewerkers, het bedrijf, de klanten en onze omgeving
  • Oprecht, correct en eerlijk handelen
  • Elkaar respecteren en samen resultaten boeken
  • Handelen met visie op lange termijn
  • Ruimte creëren voor de diversiteit van mensen

Visie

Wij streven er voortdurend naar om een meerwaarde te creëren voor onze klanten, de medewerkers en de omgeving waarin wij opereren.
Dit komt tot uiting in onze dagelijkse manier van werken: wij besteden veel zorg aan het milieu en investeren veel in innovatie.
Als bedrijf worden alle investeringen gedaan vanuit een long-term visie waardoor onze klanten ondernemen met een bedrijf met een toekomst.

Waarden

Andres NV heeft zich geëngageerd om te streven naar het duurzaamheidslabel ‘STeP’ van OEKO-TEX®, in samenwerking met Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid. STeP staat voor Sustainable Textile Production, duurzame productie van textiel (in al zijn vormen). Het label geldt wereldwijd in 60 landen. OEKO-TEX® bestaat uit drie grote pijlers:

  • toepassing van milieuvriendelijke productieprocessen
  • veiligheid op het werk
  • sociale werkomstandigheden in fabrieken langs de gehele textielketen

Het STeP-label gaat dus verder dan enkel ecologische doelstellingen.
Het behalen van dit label gebeurt via een doorgedreven doorlichting.

STeP Flowchart

Missie-Visie

Waarden